Проблемът за страданието в поезията на Яворов
55 стр.

Проблемът за страданието в поезията на Яворов

Руско-турската война (1877-1878 година) осъществява най-съкровеното в идеала на Възраждането. Възстановяването на независимата българска държава стимулира обществено-икономическите, социално-политическите и културни промени....
silviQ
6 0