Изследване на автоматични прекъсвачи
5 стр.

Изследване на автоматични прекъсвачи

Автоматичните прекъсвачи имат голяма комутационна възможност и се използват за оперативно включване и изключване на електрически вериги. Служат и за защита на електрически съоражения, като автоматично изключват електрическата верига...
gecata_maina
7 0