Разработка на урок за подготвителна група 3 план конспект по български език
15 стр.

Разработка на урок за подготвителна група 3, план конспект по български език

Образователно направление: български език. Образователно ядро: фонемика. Тематичен блок: "Моят род". Тема: моето семейство. Книга за детето "Вълшебства от думи"...
messi
200 34
План-конспект на урок по български език - училищно есе
14 стр.

План-конспект на урок по български език - училищно есе

Субкомпетенции: да се запознаят с текст есе: тема, заглавие, съдържание, с произхода на думата есе и неговото значение. Да пишат есе по дадени заглавия, съобразявайки със структурата на есето...
lubega
14 3
Пунктуационна норма План-конспект на урок по български език за осми клас по учебника на Булвест 2000 План-конспект на урок по български език за шести клас по учебника на Булвест 2000 -Речево общуване в официална и неофициална
12 стр.

Пунктуационна норма. План-конспект на урок по български език за осми клас по учебника на "Булвест 2000" , План-конспект на урок по български език за шести клас по учебника на "Булвест 2000" -Речево общуване в официална и неофициална

Пунктуационна норма- План-конспект на урок по български език за осми клас по учебника на "Булвест 2000", План-конспект на урок по български език за шести клас по учебника на "Булвест 2000"- Речево общуване в официална и неофициална обс
nezabravima
41 4
Въпросителното относителното и показателното местоимение в изречението - план-конспект по български език за 5 клас
9 стр.

Въпросителното, относителното и показателното местоимение в изречението - план-конспект по български език за 5 клас

информативно-познавателни: да се припомни и систематизира вече познатата информация за същността на местоимението; да се изясни същността на въпросителното, относителното и показателното местоимение;
gecata_maina
13 3