Научни основи на теорията на възпитанието - обект предмет основни понятия функции и задачи
3 стр.

Научни основи на теорията на възпитанието - обект, предмет, основни понятия, функции и задачи

Теория означава знания за съществени особености на обектите. Означава също система от основни възгледи, от ръководни идеи в човешкото познание...
nerven
103 3
ОБЕКТ ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА ТЕОРИЯТА НА ВЪЗПИТАНИЕТО ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ НА ПЕДАГОГИКАТА
2 стр.

ОБЕКТ, ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА ТЕОРИЯТА НА ВЪЗПИТАНИЕТО. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ НА ПЕДАГОГИКАТА.

ТВ като самостоятелна наука се оформя през 90-те години на 20век. Известно е, че всяка частна наука има право на съществуване/ самостоятелно/ ако отговаря на следните основни изисквания: 1. Да има за предмет на научно познание областта на действителностт
124004013A
24 3
Нравствено възпитание -задачи и съдържание Нравствена култура и нравствено възпитание Религия и възпитание
16 стр.

„Нравствено възпитание -задачи и съдържание. Нравствена култура и нравствено възпитание. Религия и възпитание“

Във всеки етап на развитието на човешкото общество проблемите на моралното възпитание на поколенията заемат особено значимо място .
messi
0 1
1Дидактиката на родинознанието и природознанието като педагогическа наука предмет и задачи връзка с другите науки
33 стр.

1. Дидактиката на родинознанието и природознанието като педагогическа наука – предмет и задачи, връзка с другите науки

Дидактиката на РЗ и ПЗ се отнася към системата на педагогическите науки. Тя е една от частните дидактики, която има за задача не само да конкретизира общите дидактически закономерности, но и да допринесе за тяхното обобщаване и допълване...
messi
85 4
Основни цели и задачи на дидактиката
2 стр.

Основни цели и задачи на дидактиката

Основни цели и задачи на обучението. Много автори посочват 3 основни функции на обучението: образователната се заключава в овладяването от учениците на определена система от научни знания, формиране на специални и общоучебни умения и навици...
lubega
24 2
Анализ на категориите обект предмет закономерности цел и задачи на педагогиката
2 стр.

Анализ на категориите обект, предмет, закономерности, цел и задачи на педагогиката

Понятието обект на педагогическата наука почти не се изследва. Когато явленията се изучават в тяхното системно единство, тогава обектът на всяка частна наука се изследва като компонент на по-обща...
ndoe
23 0
форми на възпитание
12 стр.

форми на възпитание

Основните компоненти на възпитателния процес(цел, задачи, принципи, съдържание, средства, методи, форми и резултати от възпитанието) определят главните операции, които са свързани с неговото реализиране....
mOn
14 3