Счетоводство
2 стр.

Счетоводство

Това е урок по счетоводство, съдържа някои от правиласа по счетоводство или по точно простото /началното/ счетоводство. Като напремер счетоводни сметки, видове сметки, как се прави счетоводен баланс и много дреги.
emoto_92
3 0
Съдебно - счетоводни и икономически експертизи
11 стр.

Съдебно - счетоводни и икономически експертизи

Съдебно - счетоводната и финансово-икономическата експертиза (наричана по - нататък за краткост "експертиза") е способ за установяване по документи на факти и обстоятелства по счетоводно, отчетно, финансово - икономическо...
gecata_maina
19 1
Счетоводно отчитане на безкасовите плащания чрез БИСЕРА същност и видове
10 стр.

Счетоводно отчитане на безкасовите плащания чрез "БИСЕРА" – същност и видове.

Счетоводно отчитане на безкасовите плащания чрез "БИСЕРА" – същност и видове. Основни документи и счетоводни записвания при различните форми на плащане....
ivan40
15 0