quotОрганизационно поведениеquot 2012г моят най-добър урок по комуникация
6 стр.

"Организационно поведение" – 2012г. моят най-добър урок по комуникация

Всички съвременни теории за комуникацията акцентират на това, че тя представлява насочен обмен на информация между двама или повече хора, които успоредно с предаването на видими сигнали под формата на думи обменят помежду си и своеобразен емоционален...
gecata_maina
0 0
Как бих използвал материалите по организационно поведение за анализ и по-добро управление на сестринския персонал
7 стр.

Как бих използвал материалите по организационно поведение за анализ и по-добро управление на сестринския персонал?

Социологията е наука за структурата на обществото (социална статика) и за законите на неговата еволюция (социална динамика)...
loli
16 2
Курсова работа по организационно поведение
12 стр.

Курсова работа по организационно поведение

Социална институция. Авторитарна теория на масовата комуникация. Теория на социалната отговорност. Типични проблеми на съвременните Организации. Психологически контакт. Поведенчески роли. Ситуационни теории. Използвана литература...
messi
20 3
Курсова работа по организационно поведение
10 стр.

Курсова работа по организационно поведение

Системен подход за изследване на организационното поведение. Типични проблеми на съвременните организации. Проблемите за рационалността в управлението. Масова комуникация и социален контрол...
loli
32 2