Валутен пазар
9 стр.

Валутен пазар

Валутният пазар обхваща организацията на валутната търговия. Необходимостта от такава търговия произтича от съществуването на постоянно търсене и предлагане на чуждестранни пари във вътрешното пространство на държавите...
dannyboy
0 0
Държавен изпит - Икономика
18 стр.

Държавен изпит - Икономика

Пазарът е институция, изградена върху взаимовръзките между купувачи и продавачи, при което на базата на спонтанното, платежоспособно търсене и предлагане се формират цените и количеството на произвежданите стоки и услуги...
admin
9 0
Пазарен механизъм търсене предлагане пазарно равновесие
9 стр.

Пазарен механизъм, търсене, предлагане, пазарно равновесие

Същност на индивидуалното и пазарно търсене – търснето на стоки от страна на потребителите и предлагането на стоки от страна на производителите представляват т.нар. пазарни сили ...
admin
15 2
Пазар - видове елементи конкуренция
1 стр.

Пазар - видове, елементи, конкуренция

Пазарът е институция, изградена върху взаимовръзките между купувачи и продавачи, при което на базата на спонтанното, платежоспособно търсене и предлагане се формират цените и количеството на произвежданите стоки и услуги...
mOn
1 2