Влияние на икономическия растеж на България върху доходите и цените на недвижимите имоти
83 стр.

Влияние на икономическия растеж на България върху доходите и цените на недвижимите имоти

Икономическата макросреда формира покупателната способност населението в зависимост от текущия доход, цените, спестяванията и кредитите. Ето защо важно значение за икономическия растеж имат показателите: БВП, процент на безработица, бюджетен дифицит и...
ndoe
0 0
Икономически растеж и безработица в периода на преход 1990 г 2002 г
69 стр.

Икономически растеж и безработица в периода на преход (1990 г. – 2002 г.)

Работната заплата е икономическо, социално и социално психологическо явление, резултат от развитието на труда в цялото му многообразие и сложност. От икономическа гледна точка работната заплата е важен елемент от икономическите...
silviQ
4 0
Заетост и безработица
47 стр.

Заетост и безработица

1. Показатели и подходи за оценяване равнището и структурата на безработицата. Форми на безработица 1.1.Показатели и подходи за оценка на равнището структурата на безработицата. 1.2.Форми на безработица 1.3.Източници на информация за безработицат
ndoe
13 0
Население заетост и безработица
32 стр.

Население, заетост и безработица

В съвременния сложен и динамичен свят едва ли има по универсален проблем от този, свързан с човешкият труд като основен общественоикономически фактор, като основно средство за стабилност на...
nerven
2 0
Бизнес стратегия и политика на фирма
30 стр.

Бизнес стратегия и политика на фирма

Икономическите и политическите фактори, които влияят най-силно върху търсенето на предлаганите от "ФИЛ-КО" ЕООД продукти са следните: • Безработица • Равнище на доходите • Държавни отношения със страните партньори на друже
daniche90
0 0
Заетост и безработица
13 стр.

Заетост и безработица

Проблемът за заетостта и безработицата е от особена важност за страните, поели по пътя на реформите от планово стопанство към пазарна икономика, защото от неговото решаване зависи социалната цена, която плаща обществото при реформата...
ivan40
5 0