Материали 1-10 от 1

Технология на машиностроенето 66 стр.

Технология на машиностроенето

Учебният материал може да бъде използван от широк кръг от хора – студенти от всички машинни специалности, технолози, специалисти и преподаватели по дисциплината “Технология на машиностроенето и уредостроенето”...
gecata_maina
9 3