Материали 1-10 от 2

Природен парк 3 стр.

Природен парк

Природните паркове са важни за опазването на фауната и флората на земята, защитавайки природата от вредната човешка намеса върху естествените и процеси. Те са последните площи на земята, който са естествена растителност и непокътнат животински свят...
ndoe
5 0
Технология на машиностроенето 66 стр.

Технология на машиностроенето

Учебният материал може да бъде използван от широк кръг от хора – студенти от всички машинни специалности, технолози, специалисти и преподаватели по дисциплината “Технология на машиностроенето и уредостроенето”...
gecata_maina
9 3