Материали 1-10 от 6

Строителни материали и изолациии 16 стр.

Строителни материали и изолациии

По време на експлоатацията на конструкциите и съоръженията строителните материали, от които те са изградени, са изложени на действието на външни механични сили и на физикомеханичните фактори на околната среда...
nerven
5 0