Материали 1-10 от 1

Основи на християнството 6 стр.

Основи на християнството

Християнството се заражда в Палестина, къде всъщност населението отдавна изповядва юдаизъм. В нея се обръща внимание на грехопадението, изкуплението и спасението. Съществен момент било схващането, че докато езическите народи сами...
admin
9 0