Материали 1-10 от 15

Криминалистика 22 стр.

Криминалистика

Криминалистиката е специална наказателно-правна наука, която изучава обществените отношения, свързани с разкриването и разследването на престъпленията и в определени граници с тяхното предотвратяване...
dannyboy
17 1
Криминалистика 12 стр.

Криминалистика

Наказателна регистрация е система от знания за събиране, регистриране, класификация и запазване на съществени данни за лица, предмети и действия, свързани с разследваното престъпление. Води се от органи на МВР....
gecata_maina
10 2
Криминалистика 4 стр.

Криминалистика

При откриване на доказателства трябва да се спазват техническите изисквания като своевременност, пълнота и разнообразност, а най-често използваните методи са вероятностният и инструменталният метод...
Simonsita
7 0