Материали 1-10 от 3

Теми 4 5 и 6 по Естетика 2 стр.

Теми 4, 5 и 6 по Естетика

Естетиката е дял на философията за същността и възприемането на красивото, тя се занимава с въпросите на изкуството, като обекти и концепти на нейното разглеждане са възвишеното и красивото, дори като техни опозиции включително грозното и дисонансното...
gecata_maina
17 1
Естетика 3 стр.

Естетика

Всяка наука има свой предмет, система и метод. Естетиката има древен произход, но се формира като наука през просвещението – 18 век. Естетически идеи са вълнували древните гърци...
admin
27 2