Материали 1-10 от 1

Импулсно-цифрово устройство 9 стр.

Импулсно-цифрово устройство

Съставете функционална схема и определете параметрите на импулсно-цифрово устройство, изходните импулси на което са с честота n пъти по – малка от честотата на входните импулси и със закъснение td спрямо тях.
pelikan
1 0