Материали 1-3 от 3

Проектиране на хардуерна платформа за VoIP телефон 0 стр.

Проектиране на хардуерна платформа за VoIP телефон

Обектът на дипломната работа е пряко свързан с телекомуникациите. Всички ние използваме и сме запознати с така наречените ОКТМ – Обществено Комутируеми Телефонни Мрежи или Public Switched Telephone Networks (PSTN).
pelikan
12 0 0
Импулсно-цифрово устройство 9 стр.

Импулсно-цифрово устройство

Съставете функционална схема и определете параметрите на импулсно-цифрово устройство, изходните импулси на което са с честота n пъти по – малка от честотата на входните импулси и със закъснение td спрямо тях.
pelikan
1 0 0