Материали 1-10 от 6

Същност на цифровите изображения 20 стр.

Същност на цифровите изображения

Сигналът – това е физическа величина, която съдържа в себе си определена информация. Такива сигнали като звук, вибрации, температура или сила на светлината са наблюдаеми и могат да бъдат регистрирани...
the_magicer
0 0
Логически схеми тригери реализиращи последователностни логически функции ПЛФ Класификация и основни принципи на реализация 5 стр.

Логически схеми (тригери), реализиращи последователностни логически функции. (ПЛФ). Класификация и основни принципи на реализация

Разгледахме алгоритъма за синтез на функционални възли на цифровите устройства (суматори, шифратори, дешифратори и др. ) действието на които се описва с комбинационни логически функции.
ivan40
32 1