Материали 1-10 от 3

Маркетингово проучване 16 стр.

Маркетингово проучване

Маркетинговите проучвания са система от дейности, които се провеждат с цел да се установи проявлението и въздействието на пазарните фактори върху реализацията на дадена стока или услуга, както и да се установят или прогнозират тенденции в развитието...
mOn
2 0
Маркетинг 11 стр.

Маркетинг

Основни категории на маркетинга;Акценти в историческото развитие на М; Етапи в разв. на Маркетинга; Принципи и функции на маркетинга; Същност и определение на М ; Типове маркетинг; Видове маркетинг; Производствената маркетингов концепция;...
mOn
2 0