Материали 1-10 от 47

Роля на логото 20 стр.

Роля на логото

Логото е знаците (име, знак, символ или тяхното съчетание), чрез които се идентифицират производителите, стоката, услугата от тези на другите производители и чието предназначение е да дават надеждна гаранция...
aronn
0 0
Прилагане на модела матрица на Дженеръл Електрик за конкретен продукт Каменица и определяне на стратегия за неговото бъдеще 13 стр.

„Прилагане на модела (матрица) на Дженеръл Електрик за конкретен продукт / „Каменица“ / и определяне на стратегия за неговото бъдеще“

Трудно се правят прогнози в непрекъснато променяща се среда. Като се има предвид, че 50% от продажбите на бира се реализират през периода май - август. Със сигурност то е един от основните фактори, но освен това имаме нестабилна политическа и икономическа
F.Yuseinova
5 1
Международни стратегически съюзи 15 стр.

Международни стратегически съюзи

Международните съюзи между фирми в една и съща индустрия, които са базирани в различни страни, са едно от средствата за глобална конкуренция. Важна роля за нарастващия относителен дял на вариантите на международно сътрудничество в местните икономики...
lubega
2 0