Материали 1-10 от 26

Географски информационни системи в екоикономиката 4 стр.

Географски информационни системи в екоикономиката

Географските информационни системи подпомагат органите на държавното и местно управление в подобряване ефективността им на работа, намаляване на разходите и подобряване обслужването на гражданите...
lubega
0 0
Аукциони - международни бизнес операции 24 стр.

Аукциони - международни бизнес операции

Аукционната теория е една от най-успешните в икономиката, имаща както практическа така и теоретична важност: практическа важност, защото много от най–важните световни пазари са аукционните, а добрата аукционна теория винаги е различавала...
emoto_92
23 0
Връзка на цените с доходите на населението 24 стр.

Връзка на цените с доходите на населението

Цените са носещата конструкция на пазарното стопанство, защото са едни от основните елементи на пазара. Те са сложна икономическа категория, в която рефлектират противоречивите интереси на пазарните участници...
cblock
7 0
Качество на диамантите 25 стр.

Качество на диамантите

1. История и поява на диамантите. 2. Диамантени находища,добив и обработване на диамантите. 3. Физични,химични и оптични особености на диамантите. 4. Основни правила за качество на диамантите. 5. Защо да инвестираме в диамантите?...
mOn
0 0