Материали 1-10 от 227

Програми за управление на талантите 20 стр.

Програми за управление на талантите

Талантът – връхната точка по скалата на професионалното развитие, еквивалент на успеха, днес се идентифицира като "топ" качество, разкриващо пред себе си необятни възможности, които се простират отвъд хоризонта на съвременното &
lubega
0 1
Основни акценти в Националния план за управление на отпадъците за периода 2014-2020 г и програмите към него 10 стр.

Основни акценти в Националния план за управление на отпадъците за периода 2014-2020 г. и програмите към него

В България за първи път бе разработена Национална програма за предотвратяване на образуването на отпадъци (НППОО). Националната програма за предотвратяване на образуването на отпадъци е част от Националният план за управление на отпадъците...
lubega
0 0
Анализ на специфичните особености при подбора на софтуерни специалисти на примера на подбора и назначаването на персонал в quotТелерик Българияquot АД 95 стр.

Анализ на специфичните особености при подбора на софтуерни специалисти (на примера на подбора и назначаването на персонал в "Телерик България" АД)

Целта на тази магистърска теза е да се изследват етапите и да се анализират специфичните особености при цялостната процедура по подбор и назначаване на софтуерни специалисти в една действително съществуваща организация...
aronn
0 0
Икономически растеж на България като член на Европейския съюз 92 стр.

Икономически растеж на България като член на Европейския съюз

Целта на дипломната работа е да представи анализ на икономическото развитие на страната ни за последните пет години, като определен акцент е поставен върху последните две години...
the_magicer
0 0
Контрол върху пазара на обществените поръчки 79 стр.

Контрол върху пазара на обществените поръчки

Предмет на изследване е осъществявания предварителен, текущ и последващ контрол върху възлагането на обществени поръчки в страната – основни положения, проблемни области, насоки за постигане на прозрачност и ефективност...
messi
0 0