Материали 1-10 от 4

Опитно определяне работната характеристика на зъбна помпа 4 стр.

Опитно определяне работната характеристика на зъбна помпа

Зъбните помпи са хидравлични машини с равнинна кинематика. Те са едни от най-разпространените машини в нашето машиностроене, заради тяхната прос-та конструкция ,малки основни размери и надеждна работа ....
gecata_maina
6 0
Допълнителни елементи в документ на MS Word 15 стр.

Допълнителни елементи в документ на MS Word

Символите и специалните знаци, които не могат да се появят на клавиатурата, могат да се показват на екрана и да се отпечатват. Например, можете да вмъквате символи, като например ј и ©, специални знаци, като например...
wizzair
7 0