Материали 1-10 от 1

Опитно определяне работната характеристика на зъбна помпа 4 стр.

Опитно определяне работната характеристика на зъбна помпа

Зъбните помпи са хидравлични машини с равнинна кинематика. Те са едни от най-разпространените машини в нашето машиностроене, заради тяхната прос-та конструкция ,малки основни размери и надеждна работа ....
gecata_maina
6 0