Материали 1-10 от 4

Задание за самостоятелна работа по финанси 12 стр.

Задание за самостоятелна работа по финанси

Родител желае да осигури детето си с годишна рента в размер на 8000 лв., платими в края на всяка от 5-те години от следването му във ВУЗ. Пресметнете колко капитал трябва да се вложи, за да се откупи тази рента, ако лихвата е 5% годишно...
lubega
0 0