Материали 1-10 от 29

Програмиране++Алгоритми 740 стр.

Програмиране=++Алгоритми

С настоящата книга се продължава уникалното явление в нашата учебна и научна литера-тура (а, може би и в световната) — студенти да пишат оригинални учебници за компютърната ин-форматика на изключително високо ниво, новаторски съчетавайки практика и теория
ison4eto
8 0
SQL Server 94 стр.

SQL Server

SQL – класическа, релационна СУБД, която точно и по всички изисквания на БД може да създава OLTP и OLAP БД. Транзакционни и аналитични БД са характерни за SQL........
messi
2 1