Материали 1-10 от 482

Германия 23 стр.

Германия

Германия е разположена в Западна Европа. На запад граничи с Нидерландия, Белгия, Люксембург и Франция, на юг – със Швейцария и Австрия, на изток с Чехия и Полша. На север достига до Северно и Балтийско море, свързани чрез Килския канал...
daniche90
759 107
Франция 14 стр.

Франция

Франция е най-голямата държава в Европейския съюз, чиято територия се простира от Северно море до Средиземноморието. Релефът е разнообразен с планинска част на изток и на север, която включва алпийския връх Мон Блан (4810 m) - най-високата точка...
nerven
842 43
Индия 21 стр.

Индия

Индия е разположен на един от трите големи полуострова в Индийския океан – Индустан, на юг от Хималаите, на изток от Арабско море, на запад от Бенгалския залив и на север от Индийския океан...
mOn
822 26
Франция 40 стр.

Франция

Франция е държава в западна Европа, включваща също няколко отвъдморски територии, разположени на други континенти. Страната се отличава с благоприятно географско положение, позволило й да се превърне в силна морска държава...
ivan40
226 22