Материали 1-10 от 20

Ключов режим на биполярни транзистори 16 стр.

Ключов режим на биполярни транзистори

Транзисторът като ключ се използва във всички цифрови схеми, които са в основата на компютърната техника. В този режим работят транзисторите в микропроцесорите, микроконтролерите, полупроводниковите памети и др.
messi
3 0