Материали 1-10 от 48

Образа на светеца в Пространното житие на Кирил 1 стр.

Образа на светеца в "Пространното житие на Кирил"

„Пространното житие на Кирил” е написано след смъртта на Кирил, за да се отвърди докрай делото му. Житието показва Кирил като богоизбран, които умее да печели сърцето и възхищението на средновековния човек....
ndoe
742 11
Бай Ганьо проблематичният българин и неосъщественият европеец 3 стр.

Бай Ганьо –проблематичният българин и неосъщественият европеец

Съзнаването на герой като Бай Ганьо, чието име се превръща в нарицателно,е изключително явление за всяка литература, не само за българската. За никой друг герой в българската литература не е писано толкова много и така противоречиво....
ndoe
214 8
Проблемът със самотата в майце си и към брата си 2 стр.

Проблемът със самотата в "майце си" и "към брата си"

"Майце си" и "Към брата си" са едни от първите творби на Христо Ботев. В тях лирическия герой общува с най-близките си хора - майка и другар, споделя разочарованията си, поривите и вълненията си....
lubega
23 7
История славянобългарска страстен зов за национално самоосъзнаване 3 стр.

„История славянобългарска” – страстен зов за национално самоосъзнаване

„История славянобългарска” е написана през 1762 година от монаха Паисий Хилендарски. Книгата е изцяло новаторска по съдържанието си, защото има за тема българската история и култура, а и новаторска по форма – първата книга, написана на новобългарски....
ndoe
86 5
Под ледения дъх на нощта 2 стр.

Под ледения дъх на нощта

В цикъла "Зимни вечери" Христо Смирненски обрисува несправедливостта, социалното страдание, които нанасят дълбока травма в обществото. Несигурността и безднадеждността, дисхармонията и гладът обричат персонажите на скръб и тъга...
gecata_maina
13 5
Свободата - интимен порив на духа в стихотворението До моето първо либе на Христо Ботев 3 стр.

Свободата - интимен порив на духа в стихотворението "До моето първо либе " на Христо Ботев

Ботевото изповедно АЗ избира свободното бъдеще на всички страдащи на родна земя, включително и на любимата. Между любовта на роба и обичта на свободния застава страданието на народа. То е мъчителен стон, отекнал дълбоко в сърцето на лирическия герой, койт
sim0o
14 3