Материали 31-40 от 40

НTML страница 53 стр.

НTML страница

Интернет е най-бързо развиващата се компютърна мрежа в света. Тя включва в себе си милиони хоста, включени в хиляди по-малки мрежи, разположени из целия свят. Затова специалистите дефинират Интернет като мрежа от мрежи. Началото на Интернет се поставя...
emoto_92
8 1
Разработване на динамичен Web сайт за публикуване на обяви 6 стр.

Разработване на динамичен Web сайт за публикуване на обяви

С постоянното разширяване на уеб програмите и управляваните от потребители уеб сайтове, стана необходимо да имате начин за съхранение на подредени в определен ред данни, които могат лесно да бъдат изведени обратно и манипулирани...
loli
7 0
Софтуер за тестово изпитване Приложение при обучението по информационни технологии 50 стр.

Софтуер за тестово изпитване. Приложение при обучението по информационни технологии

Обучението през локална мрежа или интернет представлява добре конструирани приложни програми, web страници и сървъри. Това обучение се реализира с помощта на тестове. В общия си вид тестовете биват 2 вида: отворени и затворени....
admin
16 0
Web сайт по дисциплината Радиокомуникационна техника 40 стр.

Web сайт по дисциплината ,,Радиокомуникационна техника”

Интернет е огромна компютърна мрежа, която свързва други по-малки компютърни мрежи и все повече такива световни компютърни мрежи се свързват към нея...
admin
9 0
GPS-GSM система за предаване на данни 72 стр.

GPS-GSM система за предаване на данни

Global Position System (GPS) e усъвършенствана навигационна система, базирана на сателитна система, позволяваща всеки, който притежава GPS приемник да определи позицията – ширината, дължината и височината, и времето с изключителна точност...
admin
14 2
Локални мрежи 157 стр 157 стр.

Локални мрежи (157 стр.)

Понятието мрежа е известно от древността. Знаем за мрежи от напоителни канали, транспортни мрежи, електропроводни мрежи, телефонни и телексни мрежи. Техническото средство на нашия век - компютърът, също се свързва в мрежа.
dannyboy
32 1