Материали 1-10 от 2

Социално - етична концепция етика и социална отговорност в маркетинга и рекламата 77 стр.

Социално - етична концепция, етика и социална отговорност в маркетинга и рекламата

Резултатите от съвременно представително изследване представят отношението на потребителите към рекламата. От гледна точка на потребителя рекламирането на стоки и услуги все повече се възприема като необходимост...
silviQ
23 2