Материали 1-10 от 2

Пречистване на отпадъчни газове от прах с мокри прахоуловители скрубери мокри циклони 6 стр.

Пречистване на отпадъчни газове от прах с мокри прахоуловители– скрубери, мокри циклони

При промиване с течност с нея могат да се отстранят с газа голямо количество прах при контакт с по едрите частици под действие на инерционни сили и голяма кинетична енергия...
dannyboy
76 3
Методи за обезвреждане и оползотвопяване на твърди отпадъци 5 стр.

Методи за обезвреждане и оползотвопяване на твърди отпадъци

Решаването на въпроса с опазването на околната среда налага не само отстраняването на твърдите отпадъци от населените места, но и тяхното обезвреждане или оползотворяване...
silviQ
7 0