Материали 1-10 от 3

Специфика на детското развитие 10 стр.

Специфика на детското развитие

Език - основно средство за общуване, обществено явление. Реч- езикът в действие, явление от индивидуален порядък. Детското мислене е сетивно, емоционално, нагледно – образно. Детската реч е емоционална по своята изява, в основата...
loli
9 0