Материали 1-10 от 1

Изследване ан капацитивни преобразуватели 5 стр.

Изследване ан капацитивни преобразуватели

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ КАТЕДРА Електрически измервания Предмет Измерване на неелектрически величини Специалност ЕЕАТ-А Упражнение № 4 Тема: Изследване ан капацитивни преобразуватели
Simonsita
19 0