Материали 1-10 от 35

Микропроцесорна система за управление на тока в токоизправители за формоване на акумулаторни плочи в завод Енергия-Търговище 94 стр.

Микропроцесорна система за управление на тока в токоизправители за формоване на акумулаторни плочи в завод "Енергия"-Търговище

Изравен пред предизвикателствата на днешния ден, инжененерът трябва да се справя с голям брой сложни и противоречиви проблеми.
pelikan
1 0
Автоматично проектиране на нискочестотни индуктивни радиокомпоненти 88 стр.

Автоматично проектиране на нискочестотни индуктивни радиокомпоненти

Нискочестотните трансформатори (н. ч. т.) имат основното пред¬назначение да съгласуват характеристичните съпротивления на две електрически вериги и да отделят галванически същите една от друга.
aronn
19 0
Цифрова Обработка На Сигналите 79 стр.

Цифрова Обработка На Сигналите

Макар и интуитивно ясно, понятието сигнал се нуждае от формално определение изключващо недоразумения или двусмислие. Най-общо сигнал е всяка физическа величина, промяната на която носи определена информация. Математически сигналите се представят...
Simonsita
18 2
Хибридна влакнесто-коаксиална мрежа 39 стр.

Хибридна влакнесто-коаксиална мрежа

Предоставяне на услуга, която е напълно конкурентна на съществуващите услуги. Особено като участник в края на съществуващ пазар, ще трябва да докаже, паритет с утвърдени играчи. Бъдете сигурни, че разбирате ключово конкурентно въпроси...
admin
7 0
Автовълнов процес 33 стр.

Автовълнов процес

Във връзка с осъзнатата последно време неприспособеност на съвременните ЦИМ за съдържателен анализ на изображението сега все повече внимание се отделя на това как с тази задача се справят зрителната система на животните и човека...
admin
15 0