Материали 1-10 от 35

Автовълнов процес 33 стр.

Автовълнов процес

Във връзка с осъзнатата последно време неприспособеност на съвременните ЦИМ за съдържателен анализ на изображението сега все повече внимание се отделя на това как с тази задача се справят зрителната система на животните и човека...
admin
15 0
Автоматично проектиране на нискочестотни индуктивни радиокомпоненти 88 стр.

Автоматично проектиране на нискочестотни индуктивни радиокомпоненти

Нискочестотните трансформатори (н. ч. т.) имат основното пред¬назначение да съгласуват характеристичните съпротивления на две електрически вериги и да отделят галванически същите една от друга.
aronn
19 0
Активен лентов филтър от втори ред резонаторен тип 7 стр.

Активен лентов филтър от втори ред резонаторен тип

Температурен диапазон: 0 градуса С…23 градуса С…50 градуса С; захранващо напрежение, нестабилизирано ± 15v , +/-10%; пасивни компоненти, толеранс: резистори +/-5%, кондензатори +/-10%....
rusev02
0 0