Материали 31-40 от 35

Автовълнов процес 33 стр.

Автовълнов процес

Във връзка с осъзнатата последно време неприспособеност на съвременните ЦИМ за съдържателен анализ на изображението сега все повече внимание се отделя на това как с тази задача се справят зрителната система на животните и човека...
admin
15 0
Цифрова Обработка На Сигналите 79 стр.

Цифрова Обработка На Сигналите

Макар и интуитивно ясно, понятието сигнал се нуждае от формално определение изключващо недоразумения или двусмислие. Най-общо сигнал е всяка физическа величина, промяната на която носи определена информация. Математически сигналите се представят...
Simonsita
18 2
Машиностроене и електроника 3 стр.

Машиностроене и електроника

Класификация и сравнение на съвременните полипроводникови ключове. Тиристори с пълно управление. Използване на биполярен транзистор в ключов режим. Използване на MOS транзистори в ключов режим. Статични индукционни транзистори (SIT)...
gecata_maina
19 0