Материали 1-10 от 2

NUTS И РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 9 стр.

NUTS И РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Номенклатура на териториални единици за статистически цели, известна като NUTS (Nomenclature of Territorial Units for Statistics). Регионите по NUTS постепенно заместват съществуващи дотогава понятия като земеделски региони, миньорски региони, транспортни
smitiii
0 0
Сложност на европейския интеграционен процес 13 стр.

Сложност на европейския интеграционен процес

Европейската интеграция е процес на взаимодействие между социалните и политическите институции на държавите в Европа. Европейския интеграционен процес е сложен, тъй като върху наго влияят различни фактори, като...
admin
24 1