Материали 1-10 от 1

Влияние на променливата степен на сгъстяване върху мощностните показатели на ДВГ 22 стр.

Влияние на променливата степен на сгъстяване върху мощностните показатели на ДВГ

Стремежът в развитието на съвременните двигатели е постигане на оптимални икономични, екологични и ефективни показатели...
rusev02
26 7