Материали 1-10 от 5

Устройство и системи на двигателите с вътрешно горене 9 стр.

Устройство и системи на двигателите с вътрешно горене

Особено бурно се развива дизеловият флот след Втората световна война, когато благодарение на успехите в развитието на металургията и усъвършенствуването на....
admin
22 2
Снемане на честотна характеристика на бензинов ДВГ 4 стр.

Снемане на честотна характеристика на бензинов ДВГ

Получената работа от действителния цикъл (индикаторната работа) представлява работа получена в цилиндъра на двигателя в следствие от преобразуването на топлината...
wizzair
24 0