Материали 1-10 от 9

Политиката на Европейския съюз в сферата на данъчното облагане 96 стр.

Политиката на Европейския съюз в сферата на данъчното облагане

Целите на дипломната работа са пряко свързани с практическата реализация на основните групи теоретични задачи, свързани с данъчното законодателство в ЕС и могат да се обособят с оглед на последващия анализ в следните групи...
rusev02
0 0
Данък върху добавена стойност същност и счетоводно отчитане 83 стр.

Данък върху добавена стойност – същност и счетоводно отчитане

Данъкът върху добавената стойност се характеризира с неутралност и еднократност. В същото време той създава равностойни условия при данъчното облагане на всички участници в стопанският живот...
ndoe
0 0
Данъчно облагане на търговската фирма 71 стр.

Данъчно облагане на търговската фирма

Предмет на настоящата дипломна работа е данъчното облагане на търговската фирма. Разработката има за цел да анализира данъчното облагане на търговската фирма и влиянието му върху реализирания от нея финансов резултат...
dannyboy
0 0
Същност и прилагане на ДДС в България Оценка на ДДС в бюджетните приходи 102 стр.

Същност и прилагане на ДДС в България. Оценка на ДДС в бюджетните приходи.

Целите на дипломната работа са пряко свързани с практическата реализация на основните групи теоретични задачи, свързани с данъчното законодателство в ЕС и могат да се обособят с оглед на последващия анализ в следните групи...
messi
0 0
Данъчноосигурителен контрол Същност данъчни субекти цели принципи Задачи обхват етапи 12 стр.

Данъчно–осигурителен контрол. Същност, данъчни субекти, цели, принципи. Задачи, обхват, етапи.

Данъчно-осигурителният контрол е функция на държавното управление. Чрез него се акумулират данъците (данък върху доходите, патентни данъци, ДДС, корпоративни данъци и др.)...
ivan40
43 8