Материали 1-10 от 6

Оспорване на наказателни постановления Касационно производство 15 стр.

Оспорване на наказателни постановления. Касационно производство

Първо производство или първа фаза в този административен процес е издаването на индивидуални административни актове. чл. 21 от апк показва легалното определение за индивидуален административен акт. То включва изрично волеизявление, изразено чрез...
nezabravima
19 0