Материали 1-10 от 8

Община Велинград 6 стр.

Община Велинград

Община Велинград е разположена в най-югозападната част на западен тракийско-родопски регион на България в област Пазарджик. На север граничи с община Белово, а на изток – с общините Ракитово и Батак....
nerven
6 0
Геодемографско развитие на латинска америка 17 стр.

Геодемографско развитие на латинска америка

Историческото развитие на държавите от латинска америка, показва голямо разнообразие в модела на политическия живот и в степента на икономическа модернизация....
admin
3 0
Външната миграция на населението 16 стр.

Външната миграция на населението

Историческото начало на населението в съвременното му разбиране, се свързва с възникването на общественото разделение на труда. Епохата на първоначалното натрупване на капитал е свързана с нарастващото търсене на работна сила...
admin
1 0