Материали 1-10 от 6

Гергана смъртта и липсващият Никола в поемата Изворът на белоногата 4 стр.

Гергана, смъртта и липсващият Никола в поемата "Изворът на белоногата"

Присъствието на три елемента в заглавието на темата предполага анализ на три образа – два видими и един липсващ.видими са образите на Гергана и везира. Образът на момичето се разкрива постепенно,главно чрез портретна характеристика и чрез диалога...
lubega
59 1
Език народ и минало ключови понятия в История Славянобългарска от Паисий Хилендарски 7 стр.

Език, народ и минало – ключови понятия в "История Славянобългарска" от Паисий Хилендарски

Произведението "История славянобългарска" на Паисий Хилендарски възниква през 1762 година. То олицетворява, засилва и подхранва започналия по това време сред българите процес на изграждане на национална идентичност.
cblock
31 3
Възрожденска драма и театър 20 стр.

Възрожденска драма и театър

"Довчерашното представление вълнуваше от много дни обществото. То го очакваше нетърпеливо като някое голямо събитие, което щеше да внесе приятно разнообразие в монотонния живот на Бяла Черква...
loli
38 0
Пътят и пътуването в Житие и страдания грешнаго Софрония 5 стр.

Пътят и пътуването в „Житие и страдания грешнаго Софрония”

Пътят и пътуването са между най- устойчивите съдържателни и смислопораждащи елементи от фундаменталния тематичен репертоар на литературата. Мотивът за пътя играе ролята на централен организиращ принцип в разкази за реални....
ndoe
34 1