Материали 1-10 от 12

Конкурентноспособност и стратегия за развитие производството на праскови в България 9 стр.

Конкурентноспособност и стратегия за развитие производството на праскови в България

Наблюдаваната трайна тенденция на намаляване на плододаващите площи продължава и през 2003г. , когато те са 36,7 хил.дка. Размерът на влизащите в плододаване млади насъждения....
nerven
2 0
Производство на пипер в пластмасови оранжерии и преработката му 17 стр.

Производство на пипер в пластмасови оранжерии и преработката му

Като земеделски производители ние сме се насочили кьм бизнес, който е свързан с растениевъдството. Културата, която сме избрали да отглеждаме това е пипер, и по-точно новият сорт пипер "Стряма". ...
messi
4 0
Изграждане и функциониране на фамилно стопанство за отглеждане на червен калифорнийски червей 14 стр.

Изграждане и функциониране на фамилно стопанство за отглеждане на червен калифорнийски червей

Фамилните стопанства са разпространена организационна форма както в България, така и по целия свят. Всеки човек се старае да създаде собствен бизнес, за да може да осигури финансово както себе си, така и семейството си...
silviQ
12 0
Конкуренция в аграрната сфера - пазар на пчелни продукти 15 стр.

Конкуренция в аграрната сфера - пазар на пчелни продукти

Конкуренцията е неделима част от пазарната икономика и трябва да се разглежда във връзка с пазара като цялостна система. Механизмът на цените в пазарни условия може да функционира ефективно само в случай, че много самостоятелни и не...
nerven
6 0