Материали 1-10 от 4

Социално-педагогическо консултиране на деца с проблеми в развитието 11 стр.

Социално-педагогическо консултиране на деца с проблеми в развитието

Раждането на дете с отклонения в развитието е тежко изпитание за всички в семейството. Родителите, свързвайки с децата своите надежди, приемат отговорността да възпитат човек на следващото поколение, който може би ще реализира неосъоществените им...
the_magicer
0 0
Методи на социалната работа същност съдържание и класификация технологията на социалната работа като компонент на системата на социалните технологии технологичният процес в социалната работа 16 стр.

Методи на социалната работа – същност, съдържание и класификация. технологията на социалната работа като компонент на системата на социалните технологии. технологичният процес в социалната работа.

Описанието на метода на социална работа се поставя чрез интеракционния модел. Този подход включва прилагането на помагащия процес разработен от Лоурънс Шулман....
ndoe
54 2