Материали 1-10 от 4

Създаване на информационна база от данни за работата на автосервиз 33 стр.

:Създаване на информационна база от данни за работата на автосервиз

Предметната област се отнася до организирането на работата на автосервиз , клиенти , ремонти , резервни части , персонал , автомобили. Всеки клиент може да има няколко автомобила и ...
cblock
3 2