Материали 1-10 от 16

БЛАГОПОЛУЧИЕТО ПРИ РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ПУЙЧЕТАТА БРОЙЛЕРИ НА СКАРОВ ПОД 12 стр.

БЛАГОПОЛУЧИЕТО ПРИ РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ПУЙЧЕТАТА БРОЙЛЕРИ НА СКАРОВ ПОД

Борбата за съществуване на човека от незапомнени времена го е заставила да има контакт с животните и да изучава поведението им.
messi
5 0
ЗАПАДНИ РОДОПИ 11 стр.

ЗАПАДНИ РОДОПИ

Западните Родопи са част от Рило-Родопската природно географска област. Простират се между Рила и Пирин на запад, Горнотракийската низина на север, Източните Родопи на изток и Беломорската низина на юг. Малка част от тях е в Гърция. Границата между Изто
nen4eto_89
28 6
Зоология на безгръбначните животни 12 стр.

Зоология на безгръбначните животни

Клас zoomastigophorea – характерно е отсъствието на хроматофори и стигми. Те са хетеротрофни организми с 1 или мн. на брой флагелуми. Повечето зоофлагелати са паразитни видове. Разредите към този клас са: choanoflagellida...
admin
64 9
Нематоди - червеи 6 стр.

Нематоди - червеи

Нематодите са билатерално-симетрични, трипластни животни. имат телесна празнина, която няма собствени стени. нарича се псевдоцьол и представлява остатък от първичната телесна празнина....
admin
23 0