Материали 1-10 от 32

Изследване за устойчивост на линейна несиметрична система посредством алгебрични критерии 5 стр.

Изследване за устойчивост на линейна несиметрична система посредством алгебрични критерии

Устойчивост - ако една система бъде извадена от равновесно състояние с кратковременно въздействие и след премахването му системата се върне в същото равновесно състояние тази система е устойчива.
rusev02
30 5
Методи за съставяне на математическия модел на обекти 4 стр.

Методи за съставяне на математическия модел на обекти

Математическият модел /ММ/ на обект представлява система от уравнения, която отразява същността на явленията в него и позволява да се прогнозира поведението му при изменение на управляващите и смущаващите величини....
dannyboy
26 2