Материали 21-30 от 32

Методи за съставяне на математическия модел на обекти 4 стр.

Методи за съставяне на математическия модел на обекти

Математическият модел /ММ/ на обект представлява система от уравнения, която отразява същността на явленията в него и позволява да се прогнозира поведението му при изменение на управляващите и смущаващите величини....
dannyboy
26 2