Материали 1-10 от 4

Ликвидиране на последствията от химическа авария при транспортиране на киселини и основи 27 стр.

Ликвидиране на последствията от химическа авария при транспортиране на киселини и основи

Промишлени аварии. Видове и тяхната класификация. Разлив на киселини и основи,аварии. Начини и способи за ликвидиране на последствията от разлива и аварията...
ivan40
7 1